Všechny informace

CWI Smíchov, s.r.o. – developer a vlastník pozemků, na kterých je vyhlášena stavební uzávěra již od roku 1999

DPP (Dopravní podnik hl. m. Prahy) – původní zhotovitel vodního díla, po privatizaci dceřiné společnosti došlo k prodeji pozemku se zmíněným vodním dílem

Magistrát hl. m. Prahy (odbor životního prostředí Městské části Praha 5) – dlouhodobě nečinný orgán, který blokuje další jednání

Vodoprávní úřad – orgán státní správy zřízený Ministerstvem životního prostředí, který funguje jako stavební úřad pro vodní díla, a má v kompetenci vyhlásit ochranné pásmo vodního zdroje

Vodní zdroj

Jedná se o štěrkopískovou vrstvu, která je zespoda chráněna skalním podložím, a nad ní se nacházejí ještě dvě další vrstvy, obě přibližně třímetrové; jedna je z jílu, druhou tvoří suť. Právě ze štěrkopískového podloží se získává voda pomocí jímacích (sedimentačních) vrtů. Aby se tato voda mohla používat jako pitná, je potřeba splňovat přísné hygienické požadavky – voda musí mít vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví, nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity a látky jakéhokoliv druhu v počtu nebo koncentraci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví. Parametry pitné vody stanovuje vyhláška, která také určuje minimální četnost odběrů vzorků pitné vody.

image_upr.png

Vodní dílo

SMICHOV_SITUACE_LIMITY_03_2020_upr2.jpg

Vznik vodního díla, jehož část se nachází na pozemku developera CWI Smíchov, se datuje do roku 1981. Jímací vrty a gravitační přivaděč měly přivádět vodu do rezervoáru, ta pak měla sloužit jako chladicí médium záložních dieselových agregátů metra. S využitím pro zásobování pitnou nebo užitkovou vodou pro veřejnost se nepočítalo, ani jímací kapacita zdroje nebyla dostatečná. Odběr vody pro technické účely byl v roce 2007 povolen na maximálně 420 metrů krychlových za měsíc. Pro porovnání, kapacita záložního zdroje Podolská vodárna na druhé straně Vltavy tento objem zvládne za necelé 2 minuty.

Jímací vrty a přivaděč

Jedná se o 10 vrtů na pozemku developera, každý s průměrem jednoho metru. Vrty procházejí štěrkopískovým podložím do hloubky kolem 15 metrů. Jimi se sbírá voda, která gravitačním přivaděčem (jehož menší část se opět nalézá na pozemku developera) putuje do rezervoáru v Radlicích. Vzhledem k tomu, že nebyla provedena dynamická čerpací zkouška, nelze určit kvalitu vody ani mocnost zdroje – není známo, jak rychle se po odčerpání zdroj obnoví a zda nedojde k průsaku z blízkého ramene Vltavy, který by kvalitu vody ještě výrazně snížil.

JV7.jpg

Ochranné pásmo

OP_II_STUPNE_TUNEL_RADLICE_03_2020_UPR2

Momentální situace je taková, že vodní dílo nyní jako zdroj pitné vody sloužit nemůže, protože stále nebyla stanovena ochranná pásma, zdroj pitné vody není ani evidován na Ministerstvu životního prostředí. Přestože je situace kolem vodního zdroje nejasná, developer upravil stavební plány a výstavba je navržena tak, aby k ohrožení jakéhokoli potenciálního vodního zdroje nedošlo. Zároveň je připraven nabídnout pozemky kolem vrtů za symbolickou cenu, aby městu zůstal zachován přístup k vodnímu dílu z povrchu. Pokud tedy Vodohospodářský úřad začne jednat a rozhodne o vytvoření ochranných pásem.