Výstavba bytů vázne

Proč už se zchátralé nevzhledné brownfieldy na Smíchově nemění v lokalitu, ze kterou by se pátý pražský obvod nemusel stydět?


Neřešená situace kolem vodního díla má další negativní dopad – na části pozemků, kde se zmíněný zdroj nachází, je vyhlášena stavební uzávěra, tudíž nelze začít stavět. Současný stav území je neutěšený, zchátralé brownfieldy hyzdí tvář města a při příjezdu po Strakonické ulici je tato situace nepřehlédnutelná.Tento pozemek na jižním okraji Smíchova mezi ulicemi Strakonická a Nádražní má potenciál stát se důstojnou lokalitou a dobrou adresou – poloha u nábřeží nabízí pohled na řeku i na Vyšehrad se siluetou katedrály. Další výhodou této lokality je fakt, se nachází v těsné blízkosti Smíchovského nádraží, takže zaručuje všechny dostupné formy dopravního spojení: vlakovou dopravu, metro, tramvaje a autobusy.


Návrh řešení, který momentálně blokuje stavební uzávěra, počítá s výstavbou polyfunkčního areálu Smíchov od Ateliéru Hlaváček & Partner – jedná se o tři stavební objekty, které by vytvořily novou důstojnou lokalitu – území, které by plnilo městskou funkci přístupnou lidem. Současně je návrh koncipován tak, že v budoucnu umožní i rozšíření ulice Nádražní a její přetvoření v městský bulvár.


Centrální objekt bude polyfunkční s převažující funkcí bydlení a dlouhodobého ubytování. Parkování bude řešeno téměř výhradně v podzemních garážích objektů. Krajní objekty pak budou administrativní s kombinací obchodních prostor na úrovni parteru, a to přístupných jak z vnitrobloku, tak i z ulice Nádražní. Karta je tedy opět na straně magistrátu – výstavbu momentálně blokovanou stavební uzávěrou může povolit jedině rada hlavního města.