Kdo ochrání vodu na Smíchově?

Situace kolem podzemního zdroje vody na pražském Smíchově se v nedávné době ještě zhoršila. Co to způsobilo?


Přes deklarovanou nutnost ochrany strategického podzemního zdroje vody doposud nedošlo k dohodě všech zúčastněných, která by vedla k vyhlášení ochranného pásma vodního zdroje. Developer, na jehož pozemcích se nachází část vodního díla nachází), poukazuje na nečinnost odpovědných orgánů. Na jednu stranu došlo vyhlášení stavební uzávěry (tedy nesouhlasného stanoviska se stavbou) z důvodu „hrozby kontaminace vodního zdroje, jeho nenávratného poškození nebo znečištění jednotlivých prvků vodního zdroje“, na stranu druhou se ale rozeběhla masivní rekonstrukce přilehlé Nádražní ulice. Došlo k položení nového tramvajového pásu a doposud si stavební práce při této rekonstrukci vyžádaly přes 5 milionů korun.Potíž je v tom, že na ochranu vody se v tomto případě „zapomnělo“ – pod ulicí se nachází hloubková splašková kanalizace, která je v havarijním stavu. Kamerové zkoušky prověřovaly stoku, která je ve správě PVK/PVS (Pražské vodovody a kanalizace / Pražská vodohospodářská společnost), a odhalily, že existuje reálné nebezpečí průsaků a tím i kontaminace okolní zeminy – která následně znečisťuje samotný vodní zdroj.


Při rekonstrukci tedy mělo dojít jak ke kompletní výměně kanalizace, tak i k sanaci zeminy. To se ale nestalo, havarijní kanalizace byla zakonzervována stavebními úpravami na povrchu, takže dále kontaminuje okolí a ohrožuje vodní zdroj. Pokud má tedy město skutečný zájem vodu chránit, je tento přístup těžko pochopitelný, když sám odbor magistrátu tvrdí, že jde o velmi významný náhradní zdroj, který by v případě nouze dokázal část Pražanů krátkodobě zásobovat pitnou vodou (údajně až 600 000 lidí po dobu 10 dní).


Developer spolu s pražským Dopravním podnikem, který vodu ze zdroje využívá pro technické účely, již podali žádost na stanovení I. a II. ochranného pásma vodního zdroje, řada je tedy na vodoprávním úřadu.