Dokážeme ji ochránit? 

TADY JDE O VODU

 

Co se zatím stalo?

Převod pozemků s vrty na Inženýring dopravních staveb a.s.

Došlo k plošnému vyhlášení stavební uzávěry na území, do kterého spadají pozemky s vodním zdrojem.

Snížení povoleného odběru na 420 m3/měsíc

Převod pozemků s vrty na CWI Smíchov s.r.o. 

Vlastník pozemku navrhuje Praze a Dopravnímu podniku trojstrannou dohodu. Zatím bez úspěchu.

1980

1999

1994

2015

1995

2002

2007

2015

2018

Stavební povolení pro přivaděč vody pro účely chlazení technologie technického centra

Kolaudace vodního díla pro Inženýring dopravních staveb a.s.

Privatizace Inženýring dopravních staveb a.s.

Stavební uzávěra nad pozemky trvá, na některých sousedních pozemcích se ale klidně staví.

Schválení vzniku ochranného pásma vodního zdroje se stále nedaří uskutečnit.

2018

Zdroj vody v nebezpečí

Nedaleko Smíchovského nádraží v Praze se v podzemí nachází vodní zdroj, který pomocí několika hloubkových vrtů jímá vodu a odvádí ji pomocí gravitačního přivaděče do vzdáleného rezervoáru. V případě potřeby by mohl za určitých podmínek a při realizaci nutných technických opatření krátkodobě zásobovat část Prahy nouzovým množstvím vody.

Tento zdroj vody není v současnosti nijak chráněn. Aby jej bylo možné zabezpečit před poškozením a znečištěním, je na prvním místě nutné vytvořit ochranné pásmo vodního zdroje. Vlastník pozemků, na kterých se zdroj a část vodního díla nachází, je připravený o jeho ochraně jednat.

Nabízí část pozemku související s ochranou vodního zdroje bezúplatně věnovat městu, protože ochrana vody má přednost před tím, komu pozemky patří. Vodoprávní úřad ale nekoná, ochranné pásmo stále není stanoveno a neustále se řeší, komu dílo patří – i když to v tuto chvíli není podstatné, protože všichni mají zájem vodu chránit.

Největší problém je v tom, že existuje skutečné riziko nenávratného poškození vodního zdroje. V místě, do kterého zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje navržené zodpovědnými experty, je stavební uzávěra – město na ní trvá, přitom zároveň běží rekonstrukce Nádražní ulice.

Proto je potřeba začít jednat hned. Obří rekonstrukce totiž zakonzervovala kanalizaci, která je v havarijním stavu – průsaky z této kanalizace kontaminují okolní zeminu. A to znamená přímé ohrožení sousedícího zdroje vody.